„Moj izbor“

Lokacija: Niš, Pirot, Vranje i Bujanovac Ciljna grupa: Mladi iz ova 4 grada (a neposredno i iz cele Srbije) koji…

View Details

Mladi jahači

Lokacija: Srpski pogranični region, gradovi: Niš, Bor, Zaječar, Pirot i Vranje; Bugarski pogranični region, gradovi: Vidin, Montana, Vraca, Pernik i…

View Details

Glas mladih II

Lokacija: Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora. Ciljna grupa: Mladi u riziku od socijalne i ekonomske marginalizacije…

View Details

Klikni bezbedno-Niš

Lokacija: Niš, Niška banja, Ražanj, Aleksinac, Svrljig i Knjaževac. Ciljna grupa: Deca iz osnovnih škola, njihovi roditelji i nastavnici, građani…

View Details

Inkluzivni omnibus

Lokacija: Niš, Aleksinac, Svrljig i Knjaževac. Ciljna grupa: Deca i mladi sa teškoćama u razvoju, deca i mladi bez teškoća…

View Details