Otvorena Televizija

Lokacija: Niš Ciljna grupa: svi građani Aktivnosti: snimanje i emitovanje specijalnih programa u oblasti edukacije, kulture, nevladinog sektora, politike mladih,…

View Details

Mostovi mladih

Lokacija: Niš (Srbija), Vidin (Bugarska), Kraiova (Rumunija) Ciljna grupa: mladi ljudi Aktivnosti: učenje o interkulturalnosti, edukacija o toleranciji, kampovi, okrugli…

View Details

Škola za Roditelje

Lokacija: Niš Ciljna grupa: roditelji Aktivnosti: edukacija i promocija dobrog roditeljstva Broj korisnika: 60 roditelja Period: 1997-1998. god. – dva…

View Details