Na putu ka svratištu

Lokacija: Grad Niš Ciljna grupa: deca iz romskih podstandardnih naselja, “deca ulice”,  deca koja zbog tehničkih uslova nisu mogla da…

View Details

Protiv govora mržnje

Lokacija: Jugoistočna Srbija, gradovi: Niš, Aleksinac, Knjaževac, Bela Palanka i Prokuplje Ciljna grupa: lokalne organizacije civilnog društva (OCD), mladi, institucije…

View Details

Region participacije mladih

Lokacija: Srbija, sa fokusom na pogranični region jugoistočne Srbije. Ciljna grupa: Mladi (članovi učeničkih parlamenata srednjih škola); Nastavnici i stručni…

View Details

Region participacije mladih

Lokacija: Bugarsko-srpski pogranični region. Ciljna grupa: Mladi lideri (članovi učeničkih parlamenata srednjih škola); Omladinski radnici (eksperti koji pružaju podršku i…

View Details

Paket podrške zapošljavanju

Lokacija: Grad Niš, Aleksinac. Ciljna grupa: Korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposlena, teže zapošljiva i niskokvalifikovana lica, lica bez obrazovanja,…

View Details