Klikni bezbedno-Niš

Lokacija: Niš, Niška banja, Ražanj, Aleksinac, Svrljig i Knjaževac. Ciljna grupa: Deca iz osnovnih škola, njihovi roditelji i nastavnici, građani…

View Details

Inkluzivni omnibus

Lokacija: Niš, Aleksinac, Svrljig i Knjaževac. Ciljna grupa: Deca i mladi sa teškoćama u razvoju, deca i mladi bez teškoća…

View Details

Klikni bezbedno-Niš

Lokacija: Niš, Aleksinac, Svrljig i Užice. Ciljna grupa: Deca, mladi i njihovi roditelji, zaposleni u obrazovnom sistemu. Aktivnosti: Vršnjačke radionice,…

View Details

Glas mladih I

Lokacija: Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora Ciljna grupa: Mladi u riziku od socijalne i ekonomske marginalizacije…

View Details