Živa biblioteka

Lokacija: Grad Niš. Ciljna grupa: Pripadnici/e marginalizovanih grupa, mladi, volonteri/ke, predstavnici/ce lokalne samouprave i institucija i građani/ke Niša. Aktivnosti: Izrada…

View Details

Klikni bezbedno

Lokacija: Grad Niš: GO Medijana, GO Pantelej, GO Palilula i GO Niška Banja. Ciljna grupa: Deca uzrasta V-VIII razreda i…

View Details