Omladinska mreža

PROJEKAT „OMLADINSKA MREŽA“ Opšti cilj projekta je da doprinese ostvarivanju prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno…

View Details

Umrežavanje za decu

Lokacija: Gradovi Niš, Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Užice, Zaječar, Novi Bečej (Srbija), Brisel (Belgija), Ljubljana i Šentjur (Slovenija). Ciljna…

View Details

Ka inkluziji romske dece

AKTIVNOSTI PROJEKTA Priprema za upis u obavezni pripremni predškolski program – iako je predlogom projekta planirano formiranje jedne grupe dece…

View Details

Inter-AKT

Projekat “Inter-AKT” (Interkulturalno, Aktivno, Kreativno, Tolerantno) realizuje Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine iz Niša, u…

View Details