Donirajte programe za decu i mlade

Donirajte novac na jedan od dva načina (nalogom za prenos ili nalogom za uplatu) .

U produžetku je primer kako popuniti uplatnicu. Hvala što donirate!