I roditelji se pitaju

Održani sastanci sa predstavnicima opštinskih saveta roditelja u Nišu, Beogradu, Užicu i VranjuNa ovim sastancima su razmenjivane informacije o sprovođenju inkluzivne prakse u školama u cilju osnaživanja roditelja za prepoznavanje kršenja prava dece na obrazovanje. Na sastancima su prezentovani rezultati fokus grupnih istraživanja o diskriminatornom ponašanju usmerenom ka deci iz marginalizovanih grupa na osnovu kojih su vođene diskusije sa članovima opštinskih saveta roditelja. Ova aktivnost usmerena je ka osnaživanju kako roditelja dece iz marginalizovanih grupa, tako i roditelja dece većinske populacije da prepoznaju i prijave slučajeve diskriminacije i kršenja prava dece na obrazovanje.

Sva prava zadrzava Otvoreni klub