I roditelji se pitaju

Održane fokus grupe sa roditeljima u Nišu, Beogradu, Užicu i VranjuFokus grupe su imale za cilj da se utvrdi da li dolazi do diskriminatornog ponašanja usmerenog ka deci iz marginalizovanih grupa, kako od strane dece tako i nastavnika. Istraživanje je rađeno kako bi se dobila polazna osnova za kreiranje vodiča za roditelje dece iz ovih grupa u kome će biti precizno definisani svi potrebni koraci kako bi se diskriminatorno ponašanje sprečilo ali i procesuiralo na pravi način. Učesnici fokus grupa bili su roditelji romske dece, dece sa teškoćama u razvoju, samohrani roditelji, roditelji dece sa sela. Fokus grupe su održane tokom septembra, 2014. godine.

Sva prava zadrzava Otvoreni klub