I roditelji se pitaju

Otvoreni klub održao dva gradska foruma na temu inkluzivnog obrazovanjaDruštvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub iz Niša tokom februara i marta meseca 2016. godine održao je dva lokalna gradska foruma na temu inkluzivnog obrazovanja. Prvi forum realizovan je u četvrtak, 18. februara 2016. godine, a tema je bila "Izazovi inkluzivnog obrazovanja". Snimak prvog gradskog foruma dostupan je na ovom linku. Drugi forum realizovan je u utorak, 15. marta 2016. godine, a tema je bila "Poboljšanje inkluzivne klime u zajednici". Snimak drugog foruma dostupan je na ovom linku.

Na oba gradska foruma učestvovali su releventni predstavnici iz različitih ustanova i institucija koje se bave inkluzivnim obrazovanjem na loklanom nivou. Učesnici gradskih foruma bili su predstavnici Uprave za dečiju, socijalnu i primarnu zadravstvenu zaštitu Grada Niša, Interresorne komisije Grada Niša, Školske uprave Niš, Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, učitelji i stručni saradnici niških osnovnih škola, kao i predstavnici Otvorenog kluba.

Učesnici foruma razgovarali su o trenutnom stanju na lokalnom nivou u oblasti inkluzivnog obrazovanja, teškoćama sa kojima se suočava Interresorna komisija za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu/učeniku, problemima sa primenom preporuka te komisije, kao i u kojoj meri preporuke ovog tela utiču na poboljšanje stanja inkluzivnog obrazovanja u niškim školama i koliko to zaista ima uticaja na decu kao krajnje korisnike.

Tokom trajanja gradskog foruma, publika u sali, kao i zainteresovani građani i mediji imali su mogućnost da se uključe u diskusiju slanjem pitanja i komentara preko Twitter hash tag-a #gradskiforum.

Sva prava zadrzava Otvoreni klub