Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Projekti

Region participacije mladih

31.05.2019.    Projekti
Lokacija: Bugarsko-srpski pogranični region.
Ciljna grupa: Mladi lideri (članovi učeničkih parlamenata srednjih škola); Omladinski radnici (eksperti koji pružaju podršku i nadgledaju rad učeničkih parlamenata u školama - stručni saradnici, psiholozi, nastavnici ili drugi stručnjaci iz školskog osoblja).
Aktivnosti: Istraživanje na temu učeničke samouprave u bugarsko-srpskom pograničnom regionu; Razvijanje zajedničke metodologije za učeničko samoupravljanje; Izrada Virtuelne zajednice praksi (VZP) - onlajn alata za umrežavanje; Selekcija učeničkih parlamenata/škola; Trening omladinskih radnika i mladih lidera; Trening za učeničke parlamente i razvoj inicijativa mreže uz upotrebu VZP; Sprovođenje razmena - inicijative omladinske mreže; Završni forum; Izrada publikacije.
Broj korisnika: Direktno: 200 mladih lidera (članova učeničkih parlamenata srednjih škola); 24 omladinska radnika koji nadgledaju i pružaju podršku radu učeničkih parlamenata; Indirektno: ekspertska zajednica i šira javnost.
Period: 17. maj 2019. godine - 16. avgust 2020. godine.
Donator: Evropska unija preko Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.


Inkluzivnim obrazovanjem do inkluzivnog društva

01.05.2019.    Projekti
Lokacija: Grad Niš
Ciljna grupa: Deca, mladi, roditelji dece i učenika, nastavnici i drugi zaposleni u školama i vrtićima, eksperti i predstavnici civilnog društva, donosioci odluka i predstavnici institucija, mediji i građani.
Aktivnosti: Pres konferencija, Inkluzivna predstava, On-line anketa, Promotivne aktivnosti, Građanski forum, Radni ručak, Predlog praktične politike, TV emisija.
Broj korisnika: Direktno: 30 učenika i njihovih roditelja; 30 nastavnika i drugih zaposlenih u školama; 20 eksperata i predstavnika civilnog društva; 20 predstavnika institucija i donosioca odluka; 20 dece i mladih, učesnika predstave; Indirektno: mediji i svi ostali građani koji će biti obuhvaćeni aktivnostima javnog zagovaranja preko medija, online i podelom promo materijala, okvirno oko 15000.
Period: 15. april 2019. godine - 31. oktobar 2019. godine.
Donator: Projekat se realizuje u okviru programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje i projekta "Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije", koji realizuje BOŠ uz podršku USAID-a.


Paket podrške zapošljavanju

04.02.2019.    Projekti
Lokacija: Grad Niš, Aleksinac.
Ciljna grupa: Korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposlena, teže zapošljiva i niskokvalifikovana lica, lica bez obrazovanja, druge ugrožene grupe, privrednici, predstavnici institucija i udruženja.
Aktivnosti: Pripremne aktivnosti i koordinacijski sastanci; Istraživanje potreba privrednika; Obaveštavanje i selekcija korisnika; Kursevi obuke; Radionice za privrednike; Kratkoročne socijalne usluge; Mentorski i terenski rad; Psihološko savetovanje; Dodatna obuka iz komunikacije; Sastanci sa ključnim akterima; Kampanja za aktivnu inkluziju; Zagovaranje za multisektorsku saradnju.
Broj korisnika: Direktno: 60 nezapošljenih iz kategorije korisnika novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposlenih i teže zapošljivih, niskokvalifikovanih, bez obrazovanja i drugih ugroženih grupa i 200 članova njihovih porodica; 100 privrednika; 40 predstavnika institucija i udruženja; Indirektno: građani Niša i Aleksinca, korisnici društvnih mreža.
Period: 24. decembar 2018. godine - 23. decembar 2020. godine.
Donator: Projekat finansira Evropska unija, kofinansira Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo za omladinu i sport.


Žene mogu! – Podrška zaposlenju ugroženih žena

01.10.2018.    Projekti
Lokacija: Grad Niš
Ciljna grupa: Žene iz ranjivih grupa, socijalno isključene i u riziku od siromaštva, primarno samohrane majke i Romkinje iz romskih naselja, kao i članovi njihovih porodica.
Aktivnosti: Priprema projekta i konferencija za novinare; Objava javnog poziva i promotivne terenske posete; Selekcija kandidatkinja i razvoj Individualnih planova podrške (IPP); Sastanak sa potencijalnim poslodavcima; Obuka za stručno osposobljavanje 20 korisnica; Psiho-socijalna podrška; "Kafa sa poslodavcem"; Praktični rad kod poslodavca; Info kampanja; Završni sastanak.
Broj korisnika: Direktno: 20 žena iz ranjivih grupa, 60 članova njihovih porodica (deca, roditelji, supružnici i ostali članovi porodice), 30 predstavnika lokalne samouprave i relevantnih institucija i udruženja, 400 osoba iz romskih naselja i ostalih depriviranih sredina. Indirektno: 13.000 indirektnih korisnika.
Period: 01. oktobar 2018. - 31. jul 2019. godine.
Donator: Projekat "Žene mogu! - Podrška zaposlenju ugroženih žena" realizuje se u okviru programa "Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).


Glas mladih 2 – za veću participaciju i regionalnu saradnju mladih

05.09.2018.    Projekti
Lokacija: Niš, Beograd, Užice, Knjaževac, Vranje
Ciljna grupa: Mladi, učenici srednjih škola, studenti, pripadnici nacionalnih manjina, marginalizovani mladi, mlade osobe sa invaliditetom, nezaposleni mladi i drugi iz Niša, Beograda, Užica, Knjaževca i Vranja
Aktivnosti: Formiranje EHO Tima, Lokalne akcije za predstavljanje preporuka mladih u Nišu, Beogradu, Užicu, Knjaževacu i Vranju, Završna trodnevna konferencija
Broj korisnika: Direktno uključeno najmanje 196 mladih
Period: 01. septembar 2018. godine - 31. decembar 2018. godine.
Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije


#prEUzentacija – prezentacija komšijske saradnje

01.08.2018.    Projekti
Lokacija: Jugoistočna Srbija; 6 Upravnih okruga (Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Pčinjski i Toplički) koji pripradaju INTERREG-IPA Programu prekogranične saradnje Bugarska-Srbija; 6 gradova: Bor, Knjaževac, Niš, Bela Palanka, Prokuplje i Vranje; online.
Ciljna grupa: Srednjoškolci/mladi iz 6 gradova JI Srbije, predstavnici učeničkih parlamenata, nacionalnih manjina, migranti, mlade osobe sa invaliditetom, obrazovni radnici, roditelji sa teritorije JI Srbije i internet korisnici.
Aktivnosti: Pripremne aktivnosti; Radionice za pripremu #prEUzentacija; #prEUzentacije u 6 gradova pograničnog regiona; Izložba fotografija; Promotivne aktivnosti; Monitoring i evaluacija.
Broj korisnika: Direktni korisnici: - 16 mladih, učenika srednjih škola sa teritorije grada Niša; - 480 mladih, srednjoškolskog uzrasta, od I do IV godine iz 6 gradova JI Srbije (Bor, Knjaževac, Niš, Bela Palanka, Prokuplje i Vranje). Indirektni korisnici: - preko 3.000 mladih, srednjoškolskog uzrasta iz 6 gradova JI Srbije; - najmanje 3.000 online korisnika; - srednjoškolci i mladi sa teritorije JI Srbije, njihovi roditelji, vršnjaci, nastavnici i profesori iz drugih srednjih škola.
Period: Avgust - Decembar 2018. godine.
Donator: Ministarstvo za evropske integracije.


Od Aktivizma do suzbijanja Ekstremizma

01.06.2018.    Projekti
Lokacija: Južna Srbija, Niš i Bujanovac.
Ciljna grupa: Mladi uzrasta od 15 do 20 godina, građani Niša i Bujanovca, predstavnici mesnih zajednica, nadležnih službi u lokalnim samoupravama i policije, korisnici društvenih mreža.
Aktivnosti: Administriranje online sadržaja i društvenih mreža; Obuka za mlade volontere/anti-hejtere; Mapiranje govora mržnje i diskriminacije na terenu; Izrada i promocija video klipova; Akcije u zajednici; Sastanci mladih sa građanima i predstavnicima lokalne samouprave; Gradski forum.
Broj korisnika: Direktno: 20 mladih volontera/anti-hejtera, 16 aktivista iz Niša i 4 iz Bujanovca, 100 građana iz Niša i Bujanovca, 20 predstavnika lokalne samouprave, 30 učesnika Gradskog foruma; 5.000 korisnika društvenih mreža. Indirektno: građani Niša, Bujanovca i regiona, korisnici društvenih mreža.
Period: 01. jun - 31. decembar 2018. godine.
Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.


Glas mladih IV

01.01.2018.    Projekti
Lokacija: Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora.
Ciljna grupa: Mladi u riziku od socijalne i ekonomske marginalizacije.
Aktivnosti: Koordinacioni sastanci i pripremne aktivnosti; Kreiranje i štampanje Priručnika; Formiranje grupa za monitoring javnih politika i izradu preporuka; Monitoring politika i izrada preporuka; Aktivnosti dece; Štampanje brošure sa preporukama; Promotivne aktivnosti; Prezentovanje preporuka; Predstavljanje izveštaja Evropske komisije; Sastanci UO ChildPact-a; Finalna konferencija; Razvoj policy statement-a.
Period: 01. januar – 31. decembar 2018. godine.
Donator: Evropska komisija, kroz IPA program Civil Society Facility.


Glas mladih III

01.01.2017.    Projekti
Lokacija: Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Crna Gora.
Ciljna grupa: Mladi u riziku od socijalne i ekonomske marginalizacije.
Aktivnosti: Pripremanje akcije; Treninzi za vršnjačke edukatore; Vršnjačke radionice; Štampanje brošure; Promotivne aktivnosti; Razvijanje preporuka; Prezentovanje preporuka; Predstavljanje preporuka Evropskoj komisiji u Briselu; Monitoring poltika za zaštitu dece; Završni sastanak.
Period: 01. januar – 31. decembar 2017. godine.
Donator: Evropska komisija, kroz IPA program Civil Society Facility.


„Moj izbor“

29.12.2016.    Projekti
Lokacija: Niš, Pirot, Vranje i Bujanovac
Ciljna grupa: Mladi iz ova 4 grada (a neposredno i iz cele Srbije) koji su upravo stekli ili će steći pravo glasa i koji će prvi put glasati na narednim izborima
Aktivnosti: Priprema i prikazivanje forum predstave, diskusije i promotivne aktivnosti
Broj korisnika: 20 direktno uključene dece u pripremu forum predstave, 350 mladih aktivno uključeno kao publika i 5000 indirektnih korisnika
Period: Decembar 2016 – mart 2017.
Donator: Trag Fondacija