Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Otvoreni
klub

Projekti

Omladinska mreža

Donatori

Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub iz Niša je tokom višegodišnjeg postojanja i rada realizovalo veliki broj projekata namenjenih unapredjenju položaja dece i mladih na regionalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou, bilo kroz edukativne aktivnosti i psihosocijalnu podršku, bilo kroz organizovanje kampanja i akcija osnaživanja dece i mladih ili, pak, zagovaranja za ostvarivanje njihovih prava. Krajnji cilj svih ovih aktivnosti je stvaranje jednakih mogućnosti za razvoj dece i mladih, afirmacijom demokratskih vrednosti i osnaživanjem mladih za aktivno i odgovorno učešće u zajednici.

Više o projektima

Društvo za razvoj dece i mladih - OTVORENI KLUB
je udruženje iz Niša koje je osnovano 1996. godine i do početka 2011. godine je radilo pod nazivom Društvo za zaštitu i unapredjenje mentalnog zdravlja dece i omladine. Otvoreni klub realizuje brojne projekte i programe za decu i mlade.

Više o organizaciji

Omladinska mreža kao program Otvorenog kluba je nastajala uporedo sa realizacijom Projekta „Živeti zajedno“. Prevazilazeći okvire projekta, grupa mladih aktivista je počela da, uz podršku svojih voditelja, razvija samostalan program aktivnosti koji vremenom postaje jedan od najvažnijih programa organizacije.

Mreža organizacija za decu Srbije - MODS je neformalna mreža organizacija koje se bave pitanjima dece i formirana je avgusta 2010. godine. Sekretarijat za tehničku podršku organizacijama civilnog društva za decu u Srbiji se nalazi u prostorijama Otvorenog kluba u Nišu. Mreža trenutno ima 72 članice koje su prihvatile zajedničku platformu, statut i strategiju razvoja. Rad mreže usmerava Koordinacioni odbor MODS-a koji broji 7 članova.

NOVOSTI
VIDEO
AKTUELNI PROJEKTI